Priser

Prices
Medlemskaber og klippekort

Priser

Monthly payment

Medlemskab

Subscription membership Abonnement
DK695/måned
 • Ubegrænset adgang til alle hold
 • Fri adgang i OpenSpace
 • Inklusive MatSpace
 • Automatisk fornyelse
 • Ingen binding
 • Opsigelse løbende måned + en måned
 • Kan lægges i bero*
 •  
 • Studerende kr. 525 md.

Nyt medlem

New member 3 mdr. tilbud
DK1800
 • Ubegrænset adgang til alle hold
 • Fri adgang i OpenSpace
 • Inklusive MatSpace
 • Uforpligtende
 • Ingen binding
 • Kan kun benyttes en
  gang af nyt medlem

3 Måneder

Forudbetalt 3 months prepaid
DK2050
 • Ubegrænset adgang til alle hold
 • Fri adgang i OpenSpace
 • Inklusive MatSpace
 • Uforpligtende
 • Ingen binding
 • Skal fornyes manuelt

Klippekort

10 Klip 10 class card
DK1300
 • Et klip per fremmøde
 • Gyldig til alle hold
 • Et klip for adgang OpenSpace
 • 6 mdr. gyldighed
 •  
 • Studerende kr. 1000.

Betingelser

Gyldighed
Forudbetalt og Abonnements medlemskaber giver ubegrænset adgang til alle hold og i Open Space. Medlemskaber er gyldige i den periode der er betalt for.
Opsigelse
Opsigelse af abonnements-medlemskaber foretager medlemmet selv på sin medlemsprofil. Der er ingen bindingsperiode. Opsigelsesfrist for abonnements medlemskaber er dog altid indeværende måned plus en måned.
Forudbetalte medlemskaber skal ikke opsiges, de løber automatisk ud efter den forudbetale periode slutter.
Vigtigt! Man kan almindeligvis ikke opsige ved at sende en mail, ringe eller sende besked. Opsigelse foretager man selv på sin medlemsprofil.
Bero
Måneds abonnements-medlemskaber kan lægges i bero i maksimum 1 måned af gangen. Det koster kr. 125 at lægge i bero, og man foretager selv berolægning på sin medlemsprofil. Andre medlemskaber kan ikke lægges i bero.
Opsigelse og berolægning, skal du gøre selv
Bemærk venligst! For at holde vores administrationstid og omkostninger nede varetages alt vedrørende oprettelse, ændringer og afslutning af medlemskaber personligt af medlemmet. Sæt dig derfor godt ind i de muligheder og betingelser der er for de forskellige medlemskabstyper og planlæg derefter, inden du melder dig ind. Der tilbydes ingen refusioner, ændringer eller annullering udover de muligheder, der er i betingelserne for de enkelte medlemskaber. Log ind på din medlemsprofil her.
Rabat til studerende | Note on studens discount
Vi giver rabat til studerende på SU (men ikke til f.eks. lønnede PHD), kontanthjælpsmodtagere, folkepensionister og enlige arbejdsløse forsørgere og andre med behov. Rabatprisen kan ses i prisoversigten og er måneds-medlemskaber, 12 mdr. medlemskab og klippekort. Send venligst beskrivelse/dokumentation for din situation til kontor@astangastudio.dk senest 14 dage efter oprettelse af medlemsskab eller ændres dette til normalt tilsvarende medlemskab fra den dato det var oprettet og forskellen i pris vil blive opkrævet.

We give a discount to students at SU without adult salary and people on social welfare benefits, single unemployed parents and others in need. The discount price can be seen in the price overview and is offered on monthly memberships, 12-month memberships and class cards. Please send a description/documentation for your situation to kontor@astangastudio.dk no later than 14 days after the creation of membership or this is changed to a normal equivalent membership from that date was created and the difference in price will be charged.
Prøvetimer - Drop-in, ny til studiet
Mysore hold egner sig desværre ikke til prøvetimer. Læs mere om at starte i studiet her.

Hvis du ikke har erfaring med Astanga anbefaler vi at først deltager på
Introduktionsholdet eller booker en personlig introduktion.

Astanga udøvere der er på besøg i byen er altid meget velkommne. Send venligst besked til kontor@astangastudio.dk om dine drop-in datoer og gerne din lærers eller skoles navn. Dag og uge kort kan købes her
Se alle muligheder for medlemskaber her